Περί αιτημάτων πολιτικών για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Του Γρ. Μάρκου.

Επιστολή

Αγαπητοί Αναγνώστες

Παρακολουθώ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Κάτση. Ζητάει από τo υπουργείο γιατρούς

Για τη Θεσπρωτία τον Απρίλιο μήνα διορίστηκαν (42) σαράντα δύο άτομα γιατροί, νοσοκόμες, μαίες όλες οι ειδικότητες στο νοσοκομείο Φιλιατών.

Εποχιακό, που ούτε στα Γιάννενα δεν έγιναν ποτέ τέτοιοι ομαδικοί διορισμοί. Και τούτο οφείλετε στο κ. Γιόγιακα.

Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. 0 κ. Κάτσης τεσσεράμιση χρόνια κυβερνούσε και τι έκανε τόσο καιρό;

Τίποτα. Εξάλλου υπάρχουν κι αλλού νοσοκομεία που έχουν ανάγκες. Κι εξάλλου ο κ. Κάτσης με το κόμμα του τόσα χρόνια πάλευε να διώξει τον καλύτερο διευθυντή του νοσοκομείου Φιλιατών, επειδή δεν ανήκε στη φάρα τους.

Στη Θεσπρωτία πέρασαν μόνο τρείς άξιοι πολιτικοί: Παππασταύρου, Βεζρεβάνης , Γιόγιακας. Ότι χρειαζόταν ο τόπος μας αυτοί ήταν παρόντες. Εγώ δεν ανήκω στο χώρο αυτό, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται.

Παραμυθιά 23-07-2020
Μάρκου Γρηγόριος

In this article

Join the Conversation