Την εξαίρεση των εν ενεργεία σπουδαστών από την μετακίνηση στο εξωτερικό για εξετάσεις εξ αποστάσεως ζητεί ο Β. Γιόγιακας

Με ερώτηση στην υπουργό παιδείας

Την εξαίρεση των εν ενεργεία σπουδαστών από την υποχρέωση μετακίνησης στο εξωτερικό προκειμένου να δώσουν γραπτές εξετάσεις σε σπουδές εξ αποστάσεως ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας τονίζει ότι επειδή τέτοιες αλλαγές – στο πλαίσιο της αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών – Επειδή τέτοιες μεταβολές επηρεάζουν οικονομικούς, επαγγελματικούς και οικογενειακούς προγραμματισμούς, είναι σκόπιμο να είναι γνωστές εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση εν ενεργεία σπουδαστών από την υποχρέωση μετακίνησης στην έδρα του οικείου Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων σε σπουδές εξ αποστάσεως»

Με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (συνεδρίαση 11/26-6-2020) επικαιροποιήθηκε το πλαίσιο αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν γραπτές δια ζώσης εξετάσεις για κάθε μάθημα του προς κρίση εξ αποστάσεως προγράμματος» καθώς και ότι «ο τόπος των δια ζώσης γραπτών εξετάσεων και των ομαδικών συναντήσεων, θα πρέπει να είναι στο εξής η έδρα του Πανεπιστημίου ή οποιοδήποτε άλλο εξεταστικό κέντρο στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου».

Σημειώνεται επίσης ότι, για την κρίση της ισοτιμίας αλλοδαπών τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως προς τους τίτλους των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι παραπάνω τροποποιήσεις θα έχουν εφαρμογή και για όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως, συγκεκριμένα «για τα εξάμηνα σπουδών που δεν έχουν ολοκληρωθεί προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020». Η υποχρέωση μετακίνησης εν ενεργεία σπουδαστών στη χώρα ή και την έδρα του οικείου Πανεπιστημίου ακυρώνει τους λόγους για τους οποίους πολλοί εξ αυτών επέλεξαν τις εξ αποστάσεως σπουδές, όπως οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, η γεωγραφική απομόνωση και οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Ενδέχεται δε να δυσχεράνει ή να αποτρέψει την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του επιθυμητού τίτλου. Επειδή τέτοιες μεταβολές συνεπάγονται επιβάρυνση σε χρόνο και χρήμα επηρεάζοντας οικονομικούς, επαγγελματικούς και οικογενειακούς προγραμματισμούς, είναι σκόπιμο να είναι γνωστές εκ των προτέρων, σε όσους εξετάζουν την επιλογή των σπουδών εξ αποστάσεως, και όχι εκ των υστέρων.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

–       Αν και τι προτίθεται να πράξει προκειμένου οι εν ενεργεία σπουδαστές να εξαιρεθούν από την υποχρέωση μετακίνησης στη χώρα ή και την έδρα του οικείου Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων σε προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!