58.450€ στα σχολεία του δήμου Σουλίου για επισκευαστικές και λειτουργικές δαπάνες

Η κατανομή σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.

Στην κατανομή συνολικής πίστωσης 58.450€ για κάλυψη επισκευαστικών και λειτουργικών δαπανών των σχολείων προχωράει ο δήμος Σουλίου μετά από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ως εξής:

  • 29.226€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σουλίου»
  • 29.226€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σουλίου»

Η εξειδίκευση πίστωσης 58.450€ βαραίνει τον Κ.Α 00.6711.001 του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020, «Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation