Μεχρι 5 Αυγούστου οι αιτήσεις για τα ΚΔΑΠ του δήμου Σουλίου

Για παιδιά απο 5 εως 12 ετων

O θεσμός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) λειτουργεί στον Δήμο μας από το 2013 έως και σήμερα.

Όλα αυτά τα χρόνια έρχεται να καλύψει ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας αναλαμβάνοντας τη απασχόλησή του παιδιού, που φοιτά στο Δημοτικό Σχολείο, αξιοποιώντας δημιουργικά τον χρόνο του παρέχοντας δραστηριότητες όπως εικαστικά, γυμναστική, μουσική κ.ά. βοηθώντας έτσι τους γονείς και τα παιδιά να έχουν ελεύθερο χρόνο, ο οποίος θα αφιερωθεί σε ποιοτικές δράσεις που ευχαριστούν γονείς και παιδιά, οικοδομώντας έτσι, πέρα από την αδιαμφισβήτητη αγάπη και σχέσεις εμπιστοσύνης και άριστης επικοινωνίας, στοιχεία τα οποία αποτελούν βασικά συστατικά στην εξέλιξη και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.

Αποτελείται από δομές αδειοδοτημένες τόσο ως προς την κτιριακή υποδομή όσο και ως προς τη λειτουργία του (ωράριο κ.λπ.).

Οι δομές του Κ.Δ.Α.Π. του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ προσφέρουν Υπηρεσίες σε παιδιά 5-12 ετών και οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

– θεατρολογία
– Μοντέρνο χορό
– Παραδοσιακά παιχνίδια
– Αθλοπαιδιές
– καλλιτεχνικά
– Εικαστικά
– Ποδόσφαιρο
– Ενισχυτική διδασκαλία
– Γαλλική Γλώσσα
– Μουσική

Το πρόγραμμα των ΚΔΑΠ του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ αποσκοπεί:

• στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου,
• στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων,
• στο να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί να αναπτύξει τα ταλέντα, τις δεξιότητες και τις κλίσεις του,
• στο να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα και κατ’ επέκταση ολόκληρη την οικογένεια.

Στα ΚΔΑΠ του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών, ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται.

Συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί ειδικότητας Νηπιαγωγού, Φιλόλογου, Μουσικού, Γυμναστή, Εικαστικού, Γαλλικών, Γεωπόνου, θεατρολόγου κ.ά. οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί μας εφαρμόζουν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα έτσι ώστε κάθε παιδί να έχει ισότιμο χρόνο και το ρόλο μέσα στην ομάδα.

Στη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις και σε τακτική βάση πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαντολλογικής εκπαίδευσης.

Ενεργοποιήστε στα ΚΔΑΠ του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ την «αξία τοποθέτησης» (voucher), που δικαιούστε, προσφέροντας στο παιδί σας την ευκαιρία να φοιτήσει σε μια από τις δομές των ΚΔΑΠ μας, που θα συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην καθημερινή δημιουργική αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου του όσο και στην ενδυνάμωση της προσωπικότητάς του.

Καθημερινά βρίσκονται στο Ισόγειο του Δημαρχείου έως 5/8/2020 από την 9:00 πμ. έως την 14:00 μμ και από την 15:00 μμ. έως την 17:00 μμ. καθώς και στον Παιδικό Σταθμό Παραμυθιάς και Παιδικό Σταθμό Αχέροντα από της 9:00 πμ. έως της 14:00 μμ. οι εκπαιδευτικοί μας για να σας βοηθήσουν με την ηλεκτρονική αίτησή σας για την ενεργοποίηση του (voucher). Τηλ. επικοινωνίας 2666024024 – 2666041500 & 2666360137.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς για την εγγραφή των παιδιών τους στα ΚΔΑΠ του Δήμου Σουλίου όπως και στους παιδικούς Σταθμούς πρέπει να έχουν τα παρακάτω στοιχεία:

1. Κωδικοί TAXISNET της ωφελούμενης μητέρας και του συζύγου.
2. το Α.Μ.Κ.Α των γονέων και των ωφελούμενων τέκνων
3. Φωτ/φο της ταυτότητας της ωφελούμενης μητέρας.
4. Δικαιολογητικά σχέσης εργασίας ή ανεργίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι ) και οι άνεργες/οι . Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή , οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης.

In this article

Join the Conversation