Συνεχίζει η Μαρίνα Μπέση ως διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

O Βαγγέλης Τζάνης αντικαθιστά τον απερχόμενο Γιώργο Κοτσίνα στην δευτεροβάθμια

Τοποθετήθηκαν οι επιλεγέντες 116 προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 4713/2020.

Στην Θεσπρωτία και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνεχίζει η Μαρίνα Μπέση ενώ στην δευτεροβάθμια ο Βαγγέλης Τζάνης αντικαθιστά τον απερχόμενο Γιώργο Κοτσίνα

Οι διευθυντές εκπαίδευσης τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης.

Η επιλογή τους έγινε κατόπιν εισήγησης πενταμελούς Συμβουλίου Επιλογής, αποτελούμενου από πανεπιστημιακούς (που προτάθηκαν από τα ΑΕΙ) και ανώτερα στελέχη εκπαίδευσης και διοίκησης, βάσει των επιστημονικών, διδακτικών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων, τα οποία ισχύουν σε ανάλογες περιπτώσεις επιλογής προσωρινών στελεχών εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο Επιλογής εργάσθηκε συστηματικά και, μετά από την αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, υπέβαλε τεκμηριωμένη πρόταση για την τοποθέτηση των εν λόγω Διευθυντών, ανά θέση και ανά υποψήφιο.

Η πρόταση αυτή έγινε στο σύνολό της δεκτή από την Υπουργό και αποτέλεσε το περιεχόμενο υπουργικής απόφασης για την τοποθέτησή τους.

In this article

Join the Conversation