Δήμος Σουλίου | Η πλειοψηφία των αδέσποτων είναι δεσποζόμενα που τα έχουν εγκαταλείψει

Οι υποχρεώσεις

H Επιτροπή Παρακολούθησης και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του  Δήμου Σουλίου ,  σε συνεργασία  με φιλοζωικές ενώσεις , σωματεία και εθελοντές  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια  για την αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης  ( φροντίδα ,  μέριμνα και τον εμβολιασμό των αδέσποτων  ζωών )  , της προοπτικής βελτίωσης και της σωστής πληροφόρησης  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επειδή η  συντριπτική πλειοψηφία των αδέσποτων ζώων είναι δεσποζόμενα ζώα που τα έχουν εγκαταλείψει οι μέχρι πρότινος ιδιοκτήτες τους, υπενθυμίζουμε  στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς  να τηρήσουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο   5 του Ν. 4039/2012 μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις τους , και ειδικότερα :

  • να μεριμνούν για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου τους, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας
  • να δηλώνουν μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου τους σε κτηνίατρο,
  • να τηρούν  τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνούν  για την κτηνιατρική εξέταση του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου.
  • να μην εγκαταλείπουν  το ζώο τους,
  • να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας,
  • να μεριμνούν  για τη στείρωση τους, εφόσον δεν επιθυμούν τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορούν  να τα διαθέσουν  σε νέους ιδιοκτήτες.
  • Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ.
  • Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό, β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους  γ) για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του».
  • Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνηση του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του.
  • Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς (με σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης ζώου) ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (με σκοπό την αποτροπή παράνομου σκοπού).

Η  παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων των ιδιοκτητών του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς  επισύρει  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4039/2012 ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ .

In this article

Join the Conversation