Πως θα αποζημιωθούν οι πληγέντες απο τον σεισμό του Μαρτιου

Η διαδικασία

Σας κάνουμε γνωστό ότι με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.5419/Α321), καθορίστηκαν οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων.

Οι αιτήσεις για Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής, υποβάλλονται, στην αρμόδια υπηρεσία και εντός της προθεσμίας όπως ορίζονται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής [Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./2970/Α325/19.05.2020 (Β’ 2133)].

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας:

  • ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας του κτιρίου ή του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.)

ή

  • δέκα οκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της κοινής υπουργική απόφασης περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για απ’ ευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής.

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες προθεσμίες αφορούν και σε αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ανωτέρω Περιφερειακές Ενότητες και στους Δήμους Πρέβεζας, Πάργας, Ζηρού, Σουλίου και Δωδώνης.

Αρμόδιοι για τον Δήμο Σουλίου: Μπουσταντζή Αντιγόνη τηλ. 2666360131

Παπαχρήστος Γεώργιος τηλ. 2666360104

In this article

Join the Conversation