Σε ποιές δασικές περιοχές της Παραμυθιάς απαγορεύεται η κυκλοφορία

Ως μέτρο προφύλαξης απο πυρκαγιές

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας εχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 τ.Α΄).
  2. Το Γενικό Σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ“.
  3. Το Τοπικό Σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  4. Την συνεδρίαση του Συντονιστικού Περιφερειακού Οργάνου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε σχέση :

α . Με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

β . Εκτιμώντας την ετοιμότητα των εμπλεκομένων υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α σε μέσα και προσωπικό.

γ . Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της περσινής θερμοπυρικής περιόδου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων ως και την κυκλοφορία πεζών κατά το διάστημα από υπογραφής 18-08-2020 μέχρι λήξης της αντιπυρικής περιόδου ήτοι 31-10-2020 και από ώρας 21.00 έως 06.00 στους παρακάτω δασικούς και αγροτικούς δρόμους και περιοχές του Νομού, λόγω του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.

  1. Άλσος Παραμυθιάς.
  2. Άλσος περιοχής Αγίου Γεωργίου (πάνω από το γήπεδο)
  3. Άλσος περιοχής Μανόπουλου (κάτω από το Κέντρο Υγείας, όπου υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής).
  4. Άλση περιοχών Μίχλας, Βασιάνης, Ελαταριάς.
  5. Άλση περιοχών Αγίας Κυριακής & Πετουσίου
  6. Δάσος θέση «Μπιστερέ» Τ.Κ. Αυλοτόπου – δασικές εκτάσεις όρος Γκορίλα & Τ.Κ. Φροσύνης.

In this article

Join the Conversation