Παρατείνεται μεχρι 14 Σεπτεμβρίου η δήλωση για τους δασικούς χάρτες

Ανακοίνωση της διεύθυνσης δασών Θεσπρωτίας

Σε εφαρμογή της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 (ΦΕΚ 3462 Β΄) Απόφαση Υφ. Π.ΕΝ., τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της από 21-07-2020  πρόσκλησης Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας, που αφορά την προσκόμιση διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ της παρ. 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.998/79.

Η καταληκτική ημερομηνία της προσκόμισης στην Υπηρεσία της Διεύθυνσης Δασών Θεσπρωτίας των στοιχείων που αφορούν διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παρ. 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.998/79, παρατείνεται κατά εικοσιπέντε (25) ημέρες και είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 21-07-2020 ανακοίνωση-πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Θεσπρωτίας (τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Παν. Τσαλδάρη 21, Ηγουμενίτσα, τηλέφωνο: 2665028347, τηλεομοιοτυπία (fax) 2665028345 δ/νση ηλ. Ταχυδρομείου (email) [email protected]

Σας επισυνάπτουμε την από 21-07-2020  σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας

Ανακοίνωση Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας
Πληροφορίες: Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Παν. Τσαλδάρη 21, Ηγουμενίτσα, τηλ: 26650.28347, τηλ/fax: 26650.28345, email: [email protected]

In this article

Join the Conversation