Μέτρα για τη διαθεσιμότητα συσκευών σε χρονίως πάσχοντες από αναπνευστικά προβλήματα ζητάει ο Β. Γιογιακας

Με ερώτηση στην Βουλή

Τη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε χρονίως πάσχοντες από αναπνευστικά και άλλα προβλήματα ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρει ότι η αυξημένη ζήτηση συγκεκριμένων ειδών λόγω της πανδημίας όπως αναπνευστήρες, αναπνευστικές συσκευές, ιατρικό οξυγόνο θα μπορούσε να υποστηριχθεί με την ένταξή τους στον κατώτερο συντελεστή ΦΠΑ  ενώ η αποπληρωμή των ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) – που επιβαρύνει τους εισαγωγείς και τους διανομείς  του εξοπλισμού αυτού – θα μπορούσε να γίνει σε μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να μπορούν να προμηθευτούν επαρκείς ποσότητες. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς: κ. Υπουργό Οικονομικών και κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε χρονίως πάσχοντες από αναπνευστικά και άλλα προβλήματα»

Η πανδημία του κορωνοϊού επέφερε, μεταξύ άλλων, αύξηση της ζήτησης ιατρικού εξοπλισμού και άλλων συσκευών για την υποστήριξη χρονίως πασχόντων από αναπνευστικά και άλλα ζητήματα. Η διαθεσιμότητα των σχετικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε επαρκείς ποσότητες – λόγω της πιθανότητας εκ νέου έξαρσης των περιστατικών στη χώρα μας – περιορίζεται από την έλλειψη ρευστότητας των εταιρειών παρόχων, ως αποτέλεσμα των δυσβάσταχτων υποχρεώσεων αυτόματης επιστροφής (clawback) καθώς και του αυξημένου κόστους προμήθειας των συσκευών.

Η αυξημένη ζήτηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για χρονίως πάσχοντες θα ήταν δυνατό να καλυφθεί με την ένταξη συγκεκριμένων ειδών (αναπνευστήρες, αναπνευστικές συσκευές, υποστήριξης αναπνοής, συσκευές υπνικής άπνοιας, ιατρικό οξυγόνο) στον κατώτερο συντελεστή ΦΠΑ 6% (συσκευών υπαγόμενων στη δασμολογική κλάση 9019 20 00) αν όχι μονίμως, τουλάχιστον για τα έτη 2020 και 2021. Παράλληλα, προκειμένου να τονωθεί η ρευστότητα των εταιρειών παρόχων με σκοπό την αγορά και διάθεση επαρκών ποσοτήτων τέτοιων συσκευών, θα μπορούσε να εξετασθεί η δυνατότητα αποπληρωμής των ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) των ετών 2018 και 2019 σε έως 100 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Τα παραπάνω μέτρα σε συνδυασμό με στοχευμένες αλλαγές στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκτιμάται ότι μπορούν να διασφαλίσουν την αδιατάρακτη πρόσβαση χρονιών ασθενών σε ποιοτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα που είναι αναγκαία για την καθημερινή διαβίωσή τους.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

– Αν προτίθενται να προβούν την ένταξη συγκεκριμένων ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (αναπνευστήρες, αναπνευστικές συσκευές, υποστήριξης αναπνοής, συσκευές υπνικής άπνοιας, ιατρικό οξυγόνο) στον κατώτερο συντελεστή ΦΠΑ 6%,

– Αν θα προχωρήσουν σε ρύθμιση αποπληρωμής των ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) των ετών 2018 και 2019 σε έως 100 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!