Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης Πάσχου με τον ειδικό γραμματέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους

Συνεργασία των επιμελητηρίων Θεσπρωτίας και Άρτας

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Άρτας, στα πλαίσια των προσπαθειών τους για την ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών τους, πραγματοποίησαν ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι – πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών», σήμερα Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας κος Πάσχος Αλέξανδρος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κος Γκολομάζος Ιωάννης, ευχαρίστησαν τον κεντρικό ομιλητή, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κο Φώτη Κουρμούση καθώς και τους συμμετέχοντες για την συμμετοχή τους.

Στην εκδήλωση, ο Ειδικός Γραμματέας ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην 1η κατοικία όσων επλήγησαν από τις συνέπειες της πρόσφατης παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης του COVID-19.

Δικαιούχοι του προγράμματος μεταξύ άλλων είναι: ελεύθεροι επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση σε κλάδους που έχουν πληγεί, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά κ.α.
Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα γέφυρα έχουν ξεκινήσει από τις 3/8/2020 και ολοκληρώνονται στις 30/9/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα τόσο για απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις ή και υποβολή εξειδικευμένων ερωτημάτων τους όσο και για την υποβολή αιτημάτων.

In this article

Join the Conversation