Παραιτήθηκε πριν καν αναλάβει ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εντός του μήνα, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει την αντικατάσταση

Την προηγούμενη εβδομάδα τοποθετήθηκαν οι επιλεγέντες προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 4713/2020.

Στην Θεσπρωτία, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επιλέχθηκε ο Βαγγέλης Τζάνης, αντικαθιστώντας τον απερχόμενο Γιώργο Κοτσίνα.

Η επιλογή τους έγινε κατόπιν εισήγησης πενταμελούς Συμβουλίου Επιλογής, αποτελούμενου από πανεπιστημιακούς και ανώτερα στελέχη εκπαίδευσης και διοίκησης, από την οποία και εξετάστηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Στο νομό Θεσπρωτίας όμως συνέβη το εξής περίεργο.

Ο νεοεπιλεχθέντας διευθυντής κ. Τζάνης (ο οποίος είχε καταθέσει αίτηση για τη θέση), παραιτήθηκε αμέσως μετά την επιλογή του, με αποτέλεσμα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να τον αντικαθιστά ο προκάτοχός του κ. Κοτσίνας, προκαλώντας εύλογες απορίες.

Εντός του μήνα, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει την αντικατάσταση παραιτηθέντα διευθυντή εκπαίδευσης, κάτι που σήμερα δεν είναι δυνατό.

Αξίζει να σημειώσουμε πως οι διευθυντές εκπαίδευσης, τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα, μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης.

In this article

Join the Conversation