Γιόγιακας| Ερώτηση για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου

ΘΕΜΑ: «λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου»

Την λειτουργία της προβλεπόμενης με νόμο ηλεκτρονικής βάσης ώστε να μπορούν οι Δήμοι να δίνουν νέες άδειες υπαίθριου εμπορίου ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημειώνει ότι η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του συστήματος, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευθεί πολλά σχετικά αιτήματα προς εξέταση σε Δήμους – όπως στον Δήμο Ηγουμενίτσας. Απευθύνει επίσης ερώτημα – εφ’ όσον η πλήρη λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεν είναι εφικτή το αμέσως επόμενο διάστημα – αν εξετάζεται η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου με υπουργική απόφαση, όπως προβλέπεται με διάταξη νόμου. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: «λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου»

Με το Άρθρο 58 του Ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την αδειοδότηση επιχειρήσεων υπαίθριου εμπορίου τηρείται ηλεκτρονική βάση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ) στην οποία περιλαμβάνονται τα μητρώα πωλητών, υπαίθριων αγορών και κυρώσεων.

Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΣΠΑ ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέχρι την έκδοση της οποίας εγγράφονται και καταχωρούνται στο Σύστημα οι Περιφέρειες και οι Δήμοι όλης της Χώρας καθώς και πλήρη στοιχεία των υπαίθριων αγορών.

Στην παρ. 4 του Άρθρου 59 του παραπάνω νόμου αναφέρεται ότι η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω εγκύκλιας οδηγίας. Προβλέπεται ωστόσο ότι με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να επιτραπεί η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών και πριν την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ.

Εν αναμονή της εφαρμογής της αμέσως προηγούμενης διάταξης έχουν συσσωρευθεί προς εξέταση σε Δήμους – όπως συμβαίνει στον Δήμο Ηγουμενίτσας – αιτήματα χορήγησης αδειών υπαίθριου εμπορίου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Πότε σχεδιάζεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική βάση για το υπαίθριο εμπόριο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ),
  • Εάν – εφ’ όσον η πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ δεν είναι εφικτή το αμέσως επόμενο διάστημα – εξετάζεται η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του Άρθρου 59 του Ν. 4497/2017.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!