Ποντάρουν στον αθλητικό τουρισμό. Στη νέα αθλητική παραγωγή “man to man” η Π.Η.

Με 20 σπουδαίους Έλληνες αθλητές

Τη συμμετοχή της περιφέρειας Ηπείρου στη νέα αθλητική παραγωγή με την ονομασία man to man η οποία θα έχει ως στόχο να αναδείξει την προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 20 σπουδαίων Ελλήνων αθλητών που η διαδρομή τους στο χώρο αποτέλεσε σημείο αναφοράς λόγω αθλητικών επιδόσεων, διαχρονικότητας και επίδρασης στο άθλημά τους αποφάσισε η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή.

Το project θα περιλαμβάνει συνέντευξη –προσωπογραφία του κάθε αθλητή, η οποία θα αναδεικνύει την αθλητική διαδρομή και την προσωπικότητα του, ενώ στη συνέχεια θα γίνεται focus σε μια σπουδαία φάση που χαρακτήρισε την καριέρα του και θα γίνεται προσπάθεια εκτέλεσης της ίδιας κίνησης/φάσης, είτε από τον ίδιο, εάν το επιθυμεί, είτε από εν ενεργεία αθλητές του ιδίου σπορ με όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερες συνθήκες.

Μέσα από την παρουσίαση της διαδρομής διακεκριμένων Ηπειρωτών αθλητών θα προβληθεί παράλληλα και το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας, καθώς και οι δυνατότητες που παρέχονται για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.

In this article

Join the Conversation