Ευχαριστήριο των αστυνομικών της Θεσπρωτίας για την παραχώρηση ακινήτου για την μεταστέγαση της Α.Δ.Θ.

Ανακοίνωση