Ευχαριστήριο της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτίας προς τον Β. Γιόγιακα

Για την συμβολή του στην μεταστέγαση της αστυνομικής διεύθυνσης