Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή στο Προδρόμι

Απο τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο