6 συνολικά άτομα, προβλέπει ο ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού του δήμου Σουλίου

Μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε  ο ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού
προσωπικού ετους 2021, με σειρά προτεραιότητας, ανα κλάδο /ειδικότητα και αριθμό, ως εξής:

In this article

Join the Conversation