Δήλωση Γιόγιακα στην εκδήλωση τιμής για τους 49 Πρόκριτους

" Είμαστε περήφανοι για την αξιοπρέπεια και τον πατριωτισμό τους. Δεν τους ξεχνάμε!"

49 από τα πιο επίλεκτα μέλη της παραμυθιώτικης κοινωνίας εκτελέστηκαν σαν σήμερα από τους Γερμανούς κατακτητές και τους συνεργούς τους.

Είμαστε περήφανοι για την αξιοπρέπεια και τον πατριωτισμό τους. Δεν τους ξεχνάμε!

In this article

Join the Conversation