33.000 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Η κατανομή

Την πίστωση 32.790,74 € ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων δήμου Σουλίου, θα κατανέμει η δημοτική αρχή ως εξής:

1.- 17.790,74 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου», εκ των οποίων 4.224,00 € να διατεθούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας των Σχολικών Τροχονόμων,

2.- 15.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου

H πίστωση των  32.790,74 ευρώ γινεται σε βάρος του Κ.Α 00.6711.001 του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020, «Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Δήμου Σουλίου

In this article

Join the Conversation