Δούρος, Καντρής και Τάσσος το τριπλό μεταγραφικό χτύπημα της Παραμυθιάς

.