Ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ για τους εργαζόμενους του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας

Ανακοίνωση

Ο Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ ν Θεσπρωτίας καλωσορίζει τους εργαζόμενους που μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας θα καλύψουν προσωρινά τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις υποστελεχωμένες δομές των Δήμων.

Οι εργαζόμενοι στα Προγράμματα Κοινωφελής Εργασίας δεν είναι εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Από τη πρώτη στιγμή που εφαρμόσθηκαν στους δήμους τα προγράμματα Κοινωφελής Εργασίας ο Σύλλογος μας πρωτοστάτησε στην οργάνωση των συναδέλφων και με τον ενιαίο αγώνα μας Μόνιμοι, Αόριστου και εργαζόμενοι στη Κοινωφελή καταφέραμε και αποσπάσαμε μεγάλες νίκες ώστε σήμερα οι συνάδελφοι με την Κοινωφελή Εργασία να έχουν βασικά δικαιώματα όπως και οι υπόλοιποι μόνιμοι συνάδελφοι. Χρέος όλων μας είναι να παλέψουμε για την για την πλήρη εφαρμογή τους και να εμποδίσουμε την εργοδοτική αυθαιρεσία όπου επιχειρηθεί από τους δημάρχους.

Είναι κρίσιμο να αντιπαλέψουμε ενιαία τις διαχρονικές πολιτικές των κυβερνήσεων που αντί να λύνουν οριστικά το ζήτημα της ανεργίας ανακυκλώνουν την ανεργία, προσφέροντας τσάμπα κρέας στην εργοδοσία. Να αντιπαλέψουμε τις πολιτικές των κυβερνήσεων και της ΕΕ που πετούν ξεροκόμματα, ζητώντας να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε ευχαριστώ για την «μεγαλοψυχία» τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

• Ο δήμος, είναι υποχρεωμένοι να σας τοποθετήσουν στην θέση εκείνη για την οποία έχετε προληφθεί σύμφωνα με την δημόσια πρόσκληση και την αίτηση σας. Δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να σας τοποθετήσει σε διαφορετική θέση – ειδικότητα από αυτή την οποία έχετε προληφθεί.
• Δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να σας απασχολεί Σάββατα και Κυριακές καθώς και βραδινές ώρες.
• Απαγορεύεται να δουλεύετε πίσω από τα απορριμματοφόρα.
• Δικαιούστε πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
• Όσοι απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως ορίζονται βάσει νόμου, δικαιούνται βαριά και ανθυγιεινά ένσημα.

Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες, οικοδομικά ένσημα.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΑΕΝΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΑΔΕΙΕΣ:

 Άδεια δυο ημερών για κάθε μήνα εργασίας η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί εντός του μήνα ή να μεταφερθεί σε επόμενους μήνες. Η άδεια μπορεί να σπάσει εντός του μήνα ή σε επόμενους μήνες. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από τον πρώτο μήνα.
 Αναρρωτική άδεια , μετά αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, έως 13 ημέρες.
 Σε περίπτωση απουσίας λόγω κύησης η απασχόληση αναστέλλεται και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησης για αργότερα.
 Οι εργαζόμενοι ΑΜΕΑ ή όσοι έχουν παιδιά με ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67% ή παιδιά έως 15 ετών με ζαχαρώδη διαβήτη που κάνει χρήση ινσουλίνης ή έχουν σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά μια ώρα.
 Όσοι γονείς έχουν παιδί μέχρι 30 μηνών ή όσοι γονείς έχουν παιδί μέχρι 6 μηνών μπορούν να προσέρχονται στην εργασία είτε μια ώρα αργότερα είτε μια ώρα νωρίτερα.
 Ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος έναντι εργατικού ατυχήματος.
 Ο κάθε γονέας παιδιού από 4 μέχρι 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει 2 μέρες σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων.
 Άδεια 5 ημερών λόγο γάμου.
 Άδεια 2 ημερών λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, αδελφών, εξ αγχιστείας συγγενών ίδιου βαθμού.
 Άδεια παρουσίας σε δικαστήριο κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
Οι δήμοι,. είναι υποχρεωμένοι να μας παρέχουν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως ορίζει ο νόμος. Στους δικαιούχους των ΜΑΠ παρέχεται καθημερινά 1 λίτρο φρέσκο γάλα με διανομή εντός του χώρου εργασίας.

Συνάδελφε
Σε καλούμε να απευθύνεσαι στο σωματείο, σε καλούμε να γραφτείς τώρα στο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ ν Θεσπρωτίας για να παλέψουμε μαζί μόνιμοι, αορίστου, συμβασιούχοι και εργαζόμενοι στη Κοινωφελή Εργασία για να μην υπάρχει εργαζόμενος που να έχει μισθό κάτω από 751 ευρώ, για την τήρηση του ωραρίου, για να έχεις μισθό και ασφάλιση την ώρα που πρέπει, για να δουλεύεις με βάση την ειδικότητα σου, για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας.
Είναι κρίσιμο άμεσα να οργανωθούν επιτροπές αγώνα σε κάθε δήμο ώστε να διασφαλιστεί η ολόπλευρη εφαρμογή των εργοδοτικών υποχρεώσεων. Ο Σύλλογος σας καλεί να οργανωθείτε ώστε ενιαία να υπερασπιστούμε τα στοιχειώση εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων που δουλεύουν μέσα από το πρόγραμμα της Κοινωφελής Εργασίας
Τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν δεν μας τα χάρισε κανείς, αλλά με την οργάνωση μας και τον αγώνα μας καταφέραμε και τα κατακτήσαμε. Δεν θα τα χαρίσουμε σε κανέναν.

In this article

Join the Conversation