Νεα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την Τρίτη

Δειτε τα θέματα

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου , στις 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Σύνταξη έκθεσης Γ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2020.

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας : «Προμήθεια –τοποθέτηση δαπέδου για τα κλειστά γυμναστήρια Γαρδικίου και Λυκείου Παραμυθιάς».

Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο : « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».

Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ».

Εξειδίκευση πίστωσης προϋπ/σμού  οικ. έτους 2020 για κάλυψη  δαπανών  εορτασμού εθνικής  επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940.

Αποδοχή δωρεάς υγειoνομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε στα πλαίσια αντιμετώπισης του νέου κορονοϊού covid-19.

Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε δίκη.

In this article

Join the Conversation