Μπέζας | “Η είσοδος ιδιώτη επενδυτή στο λιμάνι θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη”

Αρθρογραφία για την ιδιωτικοποίηση του λιμένα Ηγουμενίτσας

Παρακολουθώ τελευταία, με ενδιαφέρον, το δημόσιο διάλογο και την πολιτική αντιπαράθεση σε τοπικό επίπεδο για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΗΓ. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπατριώτες μου σε ολόκληρη την Ήπειρο ότι η είσοδος ιδιώτη επενδυτή στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην Ηγουμενίτσα, την Ήπειρο και την εθνική οικονομία. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία φοβία! Είναι μια επενδυτική κίνηση προς τα εμπρός για ένα καλύτερο μέλλον!

Ειδικά στη σημερινή συγκυρία, η Ελλάδα αναμένει πολλά από την ιδιωτικοποίηση των μεγάλων περιφερειακών της λιμανιών προκειμένου, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, να ενισχύσει το ρόλο της ως κέντρου μεταφορών και να οδηγηθεί η οικονομία της στην ανάκαμψη ύστερα από τη δεκαετή κρίση και τις επιπτώσεις του κορωνοιού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διάθεση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ (67% μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού) σε στρατηγικό επενδυτή, αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Δεν μπορούσε στην περίπτωση της Ηγουμενίτσας να προχωρήσει το μοντέλο της υποπαραχώρησης, όπως έγινε στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας, γιατί στο λιμάνι της δεν υπάρχουν αυτόνομα τμήματα δραστηριοτήτων. Η διάθεση του πλειοψηφικού πακέτου με παράλληλες δεσμεύσεις έναντι της τοπικής κοινωνίας, αποτελεί τη μόνη καθαρή επιχειρηματικά λύση!

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας και βασικός πυλώνας στην Αδριατική και τη Δυτική Ευρώπη, αποτελεί σημαντικό επιβατικό και εμπορικό σταθμό και διαδραματίζει ήδη καθοριστικό ρόλο στο εθνικό σύστημα μεταφορών. Η παραχώρησή του, συνδυάζεται με την αξιοποίηση των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας αλλά και με το διαγωνισμό για την παραχώρηση της Εγνατίας οδού που διαπερνά τη βόρειο Ελλάδα και συνδέει την Ιταλία με την Τουρκία και για τον οποίο αναμένονται δεσμευτικές προσφορές μέσα στο Δεκέμβριο.

Στο βαθμό που οι υποδομές του θα εξελιχθούν και θα αξιοποιηθούν κατάλληλα, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας μπορεί να αποτελέσει μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης της ναυτιλίας, των θαλάσσιων μεταφορών, του τουρισμού και άλλων οικονομικών τομέων (παραχωρείται στο στρατηγικό επενδυτή και το διχωρικό Επιχειρηματικό Πάρκο Ηγ/τσας- Γκρίκας και η σχεδιαζόμενη Μαρίνα της Ηγουμενίτσας). Με αυτό τον τρόπο, πέρα από τις υποχρεωτικές επενδύσεις, πρόσθετες επενδύσεις θα προέλθουν και από άλλες επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή σαν αποτέλεσμα συνεργασίας με το λιμάνι. Η εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων και η τεχνογνωσία στην ανάπτυξη λιμενικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων τουρισμού και logistics θα οδηγήσει σε πολλαπλές συνέργειες και θα έχει σημαντική θετική επίδραση στην τοπική μας οικονομία αλλά και σε ολόκληρη την Ήπειρο, με ενίσχυση της υφιστάμενης οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση της απασχόλησης.

Η πρόσφατη εμπειρία από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και του ΟΛΘ σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη, όπου υλοποιούνται πλέον τα επενδυτικά προγράμματα των δύο εταιρειών, είναι απολύτως θετική. Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης, έργα υποδομών αλλά και μικρότερες επενδύσεις στους τομείς των ξενοδοχείων και της κατοικίας, δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα στην ευρύτερη περιοχή των δύο λιμένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΙΟΒΕ εκτίμησε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο την περίοδο 2011-2019. Την ίδια περίοδο, η μέση επίδραση στην αγορά εργασίας πλησίασε τους 20.000 πλήρως απασχολούμενους. Για κάθε 1 ευρώ αρχικών εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 1,02 ευρώ πάγιων επενδύσεων στο σύνολο της οικονομίας.

Παρά τα λάθη που έγιναν από το 2015 και μετά, τα προβλήματα σε σχέση με τη χερσαία ζώνη του ΟΛΗΓ στην Ηγουμενίτσα και τη συνέχιση λειτουργίας των επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Πλαταριά, τη Σαγιάδα και τα Σύβοτα, θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, με ειδική προνομιακή μέριμνα και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Τέλος, οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν στον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ δείχνουν ότι το μόνιμο προσωπικό του ΟΛΗΓ θα αξιοποιηθεί από τον ιδιώτη επενδυτή.

In this article

Join the Conversation