Ορίστηκε ο συντονιστής διαχείρισης Covid-19 του δήμου Σουλίου

Πρόκειται για τον αντιδήμαρχο Φώτη Δημητρίου με αναπληρώτρια την Γιόγιακα Καρολίνα, υπάλληλο του δήμου ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών

Με αποφαση δημάρχου, ορίστηκε  συντονιστής διαχείρισης COVID-19 στο δήμου Σουλίου ο Δημητρίου Φώτης , αντιδήμαρχος διοίκησης – κοινωνικής πολιτικής – παιδείας – πολιτισμού – τουρισμού, με αναπληρώτρια του την Γιόγιακα Καρολίνα, υπάλληλο του δήμου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών.

Το έργο του συντονιστή διαχείρισης COVID-19 περιγράφεται στο «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους Χώρους Εργασίας του Δημόσιου Τομέα», όπως αυτό συντάχθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και συνοδεύει την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της σχετικής κείμενης νομοθεσία

In this article

Join the Conversation