ΔΑΣ ΟΤΑ | Γιατί καταψηφίσαμε τον ΟΕΥ του δήμου Σουλίου στο υπηρεσιακό συμβούλιο

Ανακοίνωση

Συνάδελφοι

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών του, προβλέπει ποιες υπηρεσίες και με ποιον τρόπο θα λειτουργούν και αποτελεί την οργανωτική δομή των δήμων .

Τη στιγμή που οι Υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου είναι υποστελεχωμένες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση του Δημότη και την εντατικοποίηση της εργασίας για τους εργαζόμενους με αλλότρια καθήκοντα, επιβεβαιώνεται η λογική πως για κάποιους αιρετούς αποτελεί προτεραιότητα η εξάντληση του «Διευθυντικού Δικαιώματος» εφαρμόζοντας πρακτικά την πολιτική του… έτσι θέλω.

Η Δημοτική Αρχή του δήμου Σουλίου αφού «διαβουλεύτηκε» με τον … «εαυτό της» , τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, χωρίς ουσιαστικά να συζητήσει με τους εργαζόμενους ή την αντιπολίτευση για τον τρόπο Οργάνωσης και Διοίκησης του Δήμου και της πόλης και χωρίς να προχωρήσει στην αυτονόητη υποχρέωσή της, να συστήσει πολυσυλλεκτική συμμετοχή σε ομάδα εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί μια όσο το δυνατόν ευρεία συμμετοχή και συναίνεση, ψήφισε μόνη της στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ο δήμαρχος Σουλίου κ. Γιάννης Καραγιάννης έπειτα από συνάντηση με τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας στις αρχές Ιουλίου, είχε δεσμευτεί να φέρει σε διαβούλευση τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) του Δήμου Σουλίου.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σουλίου όχι μόνο δεν έφερε σε διαβούλευση τον οργανισμό ως όφειλε, αλλά έστειλε και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο μια ημέρα πριν την ψήφιση του. Έναν οργανισμό 100 περίπου σελίδων.

Καταψηφίζουμε τον Οργανισμό του Δήμου Σουλίου για τους εξής λόγους:

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σουλίου απαξίωσε εργαζόμενους του Δήμου με πολυετή πείρα χωρίς να ζητήσει την γνώμη τους.

Δεν τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας και διαβούλευσης με τους φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης , πρέπει να μπορούν να προΐστανται όλες οι ειδικότητες των Μηχανικών (δεν αναφέρεται καμία ειδικότητα Μηχανικού).

Σε πολλές περιπτώσεις, είναι φωτογραφικός, για μια και μόνο ειδικότητα

Στο αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδιάς Αθλητισμού και Πολιτισμού, πρέπει να μπορούν να προΐστανται ΤΕ κοινωνικών λειτουργών και όχι εν ελλείψει.

Στο τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας , πρέπει να μπορούν να προΐστανται ΤΕ τεχνολόγων γεωπονίας και όχι εν ελλείψει.

Στο τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, πρέπει να μπορούν να προΐστανται ΤΕ τεχνολόγων πολιτικών μηχανικών και όχι εν ελλείψει, μιας και σήμερα προΐσταται.

Έχουν προστεθεί αρκετά αυτοτελή τμήματα και γραφεία τα οποία υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο, γεγονός το οποίο μπορεί να καταστεί προβληματικό στην πράξη, αφενός λόγω της επιφόρτισης του Δημάρχου με πολλά διαφορετικά τμήματα και γραφεία, αφετέρου λόγω της μη ύπαρξης Διευθυντή ο οποίος θα μπορεί να διοικεί πιο στοχευμένα/εξειδικευμένα κάποια ομοειδή τμήματα/γραφεία.

Δεν περιλαμβάνει τις οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, του μόνιμου προσωπικού, ούτε τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Δεν προβλέπονται για μόνιμες θέσεις εργατοϋπαλληλικό προσωπικό (τεχνίτες , εργάτες πράσινου , κηπουροί , ηλεκτρολόγοι , συνοδοί, οδηγοί, καθαρίστριες εσωτερικών χώρων) για κάλυψη των πραγματικών αναγκών .

Στο άρθρο 28 αποτυπώνονται οι πραγματικές ανάγκες που έχει ο δήμος αλλά με συμβάσεις ΙΔΟΧ
Σχετικά με το αντικείμενο κάθε Διεύθυνσης/Τμήματος/Γραφείου, ο προτεινόμενος ΟΕΥ επιδέχεται βελτιώσεις και προσθήκη πιο αναλυτικών αρμοδιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη με την κείμενη νομοθεσία που διαρκώς «επιβαρύνει» με πρόσθετες αρμοδιότητες τους Δήμους, δυστυχώς, χωρίς παράλληλα να υπάρχει μέριμνα για νέες προσλήψεις, με αποτέλεσμα οι ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν ούτε στα στοιχειώδη.

O νέος ΟΕΥ δίνει τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή:

Να κατανέμει το προσωπικό, όπως νομίζει. Γι’ αυτό εξάλλου δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατανομή οργανικών θέσεων κάθε Υπηρεσίας, παρά μόνο συνολικές, ανά κλάδο θέσεις.

Να αναθέτει οποιοδήποτε έργο σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού.
Να βάζει σε περίοπτη θέση τα ΣΔΙΤ, (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).

Να υποστηρίζει την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, με τόσα αυτοτελή τμήματα που θα φροντίζουν για «την ανεύρεση τρόπων και μηχανισμών χρηματοδότησης», για την «ενίσχυση με πόρους», για την «διαχείριση των προγραμμάτων χρηματοδότησης και παροχής οικονομικών κινήτρων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις»!!

Δηλαδή, οι εργαζόμενοι και ο λαός να πληρώνουν, οι υπηρεσίες να εξασφαλίζουν τις μελέτες και την χρηματοδότηση και γενικά όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να εξασφαλίζεται η κερδοφορία των μεγαλοεπενδυτών και να στηρίζεται η ανταγωνιστικότητά τους.

Γνωρίζουμε ότι ο νέος υπό έγκριση Οργανισμός είναι προσαρμοσμένος στις εντολές της σημερινής κυβέρνησης, των εφαρμοζόμενων νόμων, των παλιών και νέων μνημονίων, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΟΣΑ (εργαλειοθήκη) για μείωση του Δημοσίου, για ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, για στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Ξέρουμε ότι η πολιτική του λιγότερου κράτους, αποτελεί κοινό τόπο των κομμάτων και των Δημοτικών Αρχών που κινούνται στη λογική της στήριξης της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας και που διαπερνά το σύνολο του νέου Οργανισμού.

Απευθύνω κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο, να μη συναινέσει και να μην αποδεχτεί τον νέο Οργανισμό και τις αλλαγές που αυτός θα φέρει.

Στην προσπάθεια να δημιουργηθεί κλίμα ανοχής και αφωνίας στους χώρους εργασίας, απαντάμε με τη δύναμη της φωνής και του αγώνα.

Δυναμώνουμε τη φωνή μας, τις διεκδικήσεις μας.

Απαιτούμε ΟΕΥ που:
-θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των συμβασιούχων,
-θα προβλέπει νέες προσλήψεις, με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Με τεράστιες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!