Μόνο επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, οι υποθέσεις μας με την Π.Ε. Θεσπρωτίας

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τα μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού , η Περιφερειακή Ενότητα θα εξυπηρετεί το κοινό μέχρι 30-11-2020 μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από του υπαλλήλους.

Επιπλέον ενημερώνουμε ότι για τον καθορισμό της προγραμματισμένης συνάντησης (ραντεβού) οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις στους κάτωθι τηλεφωνικούς αριθμούς.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Τηλέφωνο: 2665360103,2665360239

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλέφωνο: 2665360118, 2665360167

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ
Τηλέφωνο: 2665360232, 2665360177, 2665360235

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2665360183, 2665360187

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉΣ
Τηλέφωνο: 2665360158, 2665360190

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλέφωνο: 2665360138, 2665360148

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τηλέφωνο: 2665360171, 2665360172

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2665360117, 2665360127

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2665360256, 2665360333

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2665360123, 266536124

ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ
Τηλέφωνο: 2665362203, 2665362204

In this article

Join the Conversation