Παράταση στο πρόγραμμα της περιφέρειας Ηπείρου για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία

Μέχρι Παρασκευή 4.12 και ώρα 15.00.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου προέβη  στην 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Το σημαντικότερο σημείο της 3ης τροποποίησης αφορά στην καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) που ορίζεται η Παρασκευή 4/12/2020 ώρα 15.00.

In this article

Join the Conversation