Έκτακτα μέτρα σε ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Θεσπρωτίας λόγω covid-19

Ανακοίνωση

Το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες (για το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων) εξυπηρετείται σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ).

1. Επείγουσες περιπτώσεις, για την υπηρεσία μας, είναι κυρίως η κατάθεση των συνταγών φαρμάκων, η παραλαβή των φαρμάκων και τα αιτήματα για τις επιτροπές του ΕΟΠΥΥ.

2. Δεν θεωρείται επείγουσα περίπτωση η κατάθεση αιτημάτων για αποζημίωση π.χ. γυαλιών κ.τ.λ. Δεν ισχύουν τυχόν προθεσμίες για την κατάθεση των αιτημάτων αυτή την περίοδο.

3. ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ: 2665024771 & 2665027663.
ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ: 2665025673.
ή στο email: [email protected]

4. Για την κατάθεση συνταγών και παραλαβή φαρμάκων μπορείτε να αποστέλλετε αντιπροσωπό σας και πάντα χωρίς συνοδούς. Δεν θα προσέρχεστε εάν έχετε έστω και ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: πυρετό – βήχα – πονόλαιμο – αρθραλγίες – μυαλγίες – καταβολή και δυσκολία στην αναπνοή.

5. Συστήνεται η αποφυγή χρήσης του ανελκυστήρα και εφόσον χρησιμοποιηθεί αυτό να γίνεται αυστηρά από ένα άτομο.
In this article

Join the Conversation