Έτοιμο το νέο παρκέ στο κλειστό της Παραμυθιάς

Ολοκληρώνεται και η αποκατάσταση της στέγης

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στο κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς μετά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν με την αντικατάσταση του παρκέ καθώς και την αποκατάσταση στην στεγνότητα της οροφής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρκέ ανέρχεται στο ποσό των74.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Ταυτόχρονα με το παρκέ είχε κατατεθεί φάκελος στο Φιλόδημο και για τον ταρτάν του γηπέδου 49 Προκρίτων και έχει πάρει μάλιστα έγκριση σκοπιμότητας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ήδη από τον Φεβρουάριο του 2019. Ωστόσο εδώ παρατηρείται στασιμότητα.

Το παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου

Η συνολική επιφάνεια ανέρχεται σε 975 τμ που προκύπτει από το γινόμενο του μήκους x πλάτους (44,10 μ x 22.10 μ ) του αγωνιστικού χώρου

Πρόκειται για σύστημα κατασκευής (µε κύριο υλικό το ξύλο) που, για να εξασφαλίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς για την αθλητική χρήση που προορίζεται, αποτελείται από δύο διακεκριµένες στρώσεις – υποσυστήµατα:  Το υποσύστηµα «υπόβαση» και το υποσύστηµα «τελική επίστρωση»

Η γραµµογράφηση πάνω στο ξύλινο δάπεδο των όποιων αγωνιστικών χώρων έγινε  σύμφωνα µε τα πρότυπα σχέδια της Γ.Γ.Α. και τους κανονισμούς των αντίστοιχων διεθνών ομοσπονδιών. Σε ότι αφορά τους χρωµατισµούς της γραµµογράφησης των πιο πάνω αγωνιστικών χώρων, θα τηρηθούν εκείνοι που καθορίζει ο γερμανικός κανονισμός DIN 18032
In this article

Join the Conversation