Καμπάνια συλλογής τροφίμων για το Χαμόγελο του Παιδιού από τους ενεργούς πολίτες Παραμυθιάς

Σε συνεργασία με τα Super Markets της πόλης

Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Παραμυθιάς, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του οργανισμού Χαμόγελο του Παιδιού για την ενίσχυση του.

Σε συνεργασία με όλα τα Super Market της Παραμυθιάς  (Ντάνη, Άριστον Βέρμπη, Κυριάκη και Diellas) τοποθετήθηκαν ειδικά καλάθια, μπορούμε να συμβάλλουμε στην συλλογή τροφίμων για την ενίσχυση του σκοπού του συγκεκριμένου οργανισμού.

Καλούμε τους συμπολίτες μας να ανταποκριθούν στο κάλεσμα μας και όλοι μαζί να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στο Χαμόγελο του Παιδιού.
In this article

Join the Conversation