Το σχέδιο δράσης αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης Covid-19 του δήμου Σουλίου

Έγγραφο

Ο Δήμος Σουλίου λαμβάνοντας υπόψη τις εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02-10-2020-ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π) για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ.

Κατεβάστε το σχέδιο του Δήμου Σουλίου από εδώ
In this article

Join the Conversation