Η κατάρτιση όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση περιπτέρου στο Γαρδίκι

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς 80,00 ευρώ μηνιαίως

Share

Τους ορους της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου στο Γαρδίκι, ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση το δημοτικού συμβούλιο του δήμου Σουλίου.

Πρόκειται για θέση  2χ2μ έμπροσθεν του φούρνου Στρουγγαρη.

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για το μίσθωμα ορίζεται το ποσό των ογδόντα (80,00) Ευρώ μηνιαίως

Η ημερομηνία της δημοπρασίας θα ανακοινωθεί σύντομα.

Οι οροι της δημοπρασίας, εδω
In this article

Join the Conversation