Όλες οι προτάσεις όλων των προέδρων κοινοτήτων για το τεχνικό πρόγραμμα 2021

Λίστα

Με το υπ’ αρίθμ. 10460/1-10-2020 ζητήθηκε από τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Σουλίου να καταθέσουν στην Τεχνική Υπηρεσία τις προτάσεις τους που αφορούν έργα τις περιοχής ευθύνης τους.

Ως Δημοτική αρχή οι προτάσεις των Προέδρων για το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελούν για εμάς «οδηγό» τόσο για τις τεχνικές εργασίες και τα έργα που προγραμματίζονται για κάθε έτος όσο και για τις ανάγκες σε προμήθειες.

Έτσι λοιπόν ζητήθηκε από τους προέδρους να καταθέσουν ανά κατηγορία τις προτάσεις τους για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021.

Οι πρόεδροι με την σειρά τους κατέθεσαν συγκεντρωτικά ανά κατηγορία τις ακόλουθες προτάσεις.
In this article

Join the Conversation