Ανανεώνονται οι συμβάσεις των εργαζομένων στο κέντρο κοινότητας του δήμου Σουλίου

Η δομή

Share

Την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου, οι οποίες έληξαν, μεχρι και 01/11/2021 για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σουλίου ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», με δυνατότητα εκ νέου, χωρίς διακοπή, ανανέωσής τους έως και τη λήξη του προγράμματος του προσωπικού, αποφάσισε η Δημοτική Αρχή

O αριθμός των ωφελουμένων του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σουλίου συνολικά μέχρι σήμερα, ξεπερνά τα χίλια άτομα (1000).

Το «Κέντρο Κοινότητας» είναι μία δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου.

Η Δομή του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σουλίου εντάσσεται στο Ε.Π ΄Ηπειρος, Αξονας προτεραιότητας 5 για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης, καθώς και την αύξηση της συμμετοχής περιθωριοποιημένων κοινοτήτων σε ενέργειες Κοινωνικής και Οικονομικής ενσωμάτωσης.

Το Κέντρο Κοινότητας έχει ως απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την α) υποδοχή – ενημέρωση –και υποστήριξη των πολιτών και για την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), β) τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή παρέμβασης-παραπομπές γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και δ) την εφαρμογή επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.In this article

Join the Conversation