Νέα δωρεά εξοπλισμού απο τον ΟΛΗΓ στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς

Με απόφαση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. της ΟΛΗΓ ΑΕ αποφάσισε την χορηγία του Κέντρου Υγείας Παραμυθιάς με τη δωρεά ενός εξεταστικού ηλεκτρικού κρεβατιού (κωδικός: 0806421), αξίας 716,00€ και ενός τραπεζιού εργαλειοδοσίας (κωδικός: 05393) αξίας 188,48€, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. εισερχ. 10321/20-11-2020 έγγραφο του
Κέντρου Υγείας Παραμυθίας.

Στην απόφαση μειοψήφησε το μέλος του Δ.Σ. Δημήτριος Κλιάφας.

Υπενθυμίζουμε πως είχε προηγηθεί πριν λίγες ημερες, νεα προμήθεια και δωρεά της ΟΛΗΓ στο Κ.Υ. Παραμυθιάς εξοπλισμού (Doppler εμβρυικών παλμών), ποσού ύψους εφτακοσίων είκοσι ευρώ (720,00€).
In this article

Join the Conversation