Κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής σημερα

Δείτε το μοναδικό θέμα

Κατεπείγουσα συνεδρίαση θα πραγματοποιησει σημερα , Πέμπτη η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλιου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.– Λήψη απόφασης Περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σουλίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Το κετεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται  στο γεγονός ότι πρόσκληση του  ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  για την  υποβολή  προτάσεων των Δήμων στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π) Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του χρηματοδοτικού Προγράμματος : ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020, θα παραμείνει ενεργή έως στις 04-12-2020 και ώρα 17.μ.μ..  Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σ την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου.

Ο Δήμος  Σουλίου συγκαταλέγεται στους επιλέξιμους Δήμους της  με αρ. πρωτ. 7970/2020 πρόσκλησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  με  ύψος χρηματοδότησης (βάσει πληθυσμού) το ποσό των 39.680,00€ (με ΦΠΑ 24%)In this article

Join the Conversation