Χωρίς σχέδιο… και στο έλεος του κράτους οι παραγωγοί εσπεριδοειδών

Μετ’ εμποδίων καταλήγουν στις αγορές και οι κάμποι στην Θεσπρωτία αναστενάζουν

Πορτοκάλια και μανταρίνια μένουν απούλητα, ακτινίδια μετ’ εμποδίων καταλήγουν στις αγορές και οι κάμποι στην Θεσπρωτία αναστενάζουν!

Κυρίαρχη προτεραιότητα της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια ήταν η στροφή στον πρωτογενή τομέα. Και πολλοί ήταν αυτοί που είτε μέσω προγραμμάτων, είτε από ζήλο επένδυσαν στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Τώρα που ήρθαν τα δύσκολα –και τα δύσκολα στον πρωτογενή τομέα είναι πολύ συχνά- αποδεικνύεται η απουσία στρατηγικού σχεδίου για την διαχείριση της κρίσης.

Όταν κλείνουν οι αγορές, όταν καταγράφονται προβλήματα στην διάθεση του προιόντος προβάλλει ως αίτημα η ενίσχυση από το κράτος. Προφανώς αυτή πρέπει να υπάρχει… Όμως ότι η κυρίαρχη προτεραιότητα είναι ο πρωτογενής τομέας δεν αρκεί. Πέρα από την παρότρυνση για επιστροφή στη γη, στα χωράφια και στην κτηνοτροφία, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των κρίσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Απαιτούνται λύσεις που θα έχουν σχεδιαστεί εκ των προτέρων και θα είναι υλοποιήσιμες. Αν ο πρωτογενής τομέας περιμένει κάθε φορά την ελεημοσύνη του κεντρικού κράτους είναι καταδικασμένος.

Epiruspost.grIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!