Σύνταξη του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας του δήμου Σουλίου

Ανατέθηκε η σύνταξη του ΣΔΑΕ

Με στόχο τον ορισμό των τομεων που πρέπει να γίνει η εστίαση των δράσεων, τον ορισμο συγκεκριμένων μέτρων με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα καθως και καθορίσμος των οργανωτικων ρόλων, που θα μετατρέπουν την στρατηγική σε δράσεις, ο δήμος Σουλίου προχωρά στην σύνταξη του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ).

Η σχετική υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη ΣΔΑΕ Δήμου Σουλίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.994,00€ με ΦΠΑ 24%, ανατέθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία “Ενέργεια Περιβάλλον Τοπική Ανάπτυξη ΑΕ”In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!