33.000€ για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων των σχολείων του δήμου

Απόφαση της δημοτικης επιτροπής παιδείας

Στην κατανομή συνολικής πίστωσης 32.840€ για κάλυψη επισκευαστικών και λειτουργικών δαπανών των σχολείων προχωράει ο δήμος Σουλίου μετά από σχετική  απόφαση της δημοτικής επιτροπής παιδείας ως εξής:

  • 16.395,37€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σουλίου»
  • 16.395,37€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σουλίου»

Η εξειδίκευση πίστωσης 32.840€ βαραίνει τον Κ.Α 00.6711.001 του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020, «Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation