Αίτημα Πάσχου προς Σταϊκούρα και Πιτσιλή για παράταση της μη υποχρεωτικής χρήσης παραστατικών στο myDATA

Επιστολή

Αξιότιμοι κύριοι

Η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA καθίσταται υποχρεωτική από 01/01/2021, ωστόσο έως σήμερα ισχύει η πιλοτική λειτουργία του. Η πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στα οποία παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων . Όλες πλέον οι επιχειρήσεις πολύ μικρές, μικρές , μεσαίες και μεγάλες έχουν καθολική υποχρέωση να ενημερώνουν ηλεκτρονικά την ΑΑΔΕ για όλες τις συναλλαγές τους.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές πως η μηχανογράφηση των επιχειρήσεων και η εκπαίδευση των επαγγελματιών γίνεται επιβεβλημένη.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι έτοιμες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών δεν έχει ούτε λογιστήριο, αλλά ούτε και μηχανογραφικό τρόπο έκδοσης παραστατικών ή τήρησης των βιβλίων του και ούτε έχει προλάβει να εκπαιδευτεί επαρκώς λόγω της υγειονομικής κρίσης COVID-19, όπου η επιχειρηματική ζωή έχει στεγνώσει.

Η αναβολή της υποχρεωτικής χρήσης των ηλεκτρονικών βιβλίων καθίσταται απαραίτητη για ένα μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων καθώς ούτε είναι πλήρως έτοιμη η σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ούτε οι επιχειρήσεις και οι λογιστές (στην πλειονότητά τους) έχουν εκπαιδευτεί για τη νέα πραγματικότητα εν μέσω πανδημίας και του αυξημένου φόρτου εργασίας που τους προστέθηκε λόγω των μέτρων στήριξης.

Επιπρόσθετα, πολλά ERP συστήματα, ΦΗΜ και διάφοροι φορολογικοί μηχανισμοί, δεν έχουν ενσωματώσει όλες τις αλλαγές που πρέπει για να λειτουργήσει το myDATA.

Σε ενδεχόμενη μη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας θα «λειτουργήσουν» μόνο τα πρόστιμα και θα οδηγήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο σε κατάρρευση.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο κλειστές ή υπολειτουργούσες επιχειρήσεις (πλην συγκεκριμένων ΚΑΔ) και με αυτόν τον δύσκολο χειμώνα μπροστά θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να τελειώσει η πανδημία, να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί ο κόσμος και οι επιχειρήσεις στη σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και να δοθεί πρόσθετος χρόνος διευκόλυνσης των επιχειρήσεων κι όχι πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης λόγω αλλαγής μηχανογραφικής υποστήριξης , εκπαίδευσης και παραμετροποίησης των επιχειρηματικών μονάδων.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Αλέξανδρος ΠάσχοςIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!