Μελέτες για την ανάδειξη της Μονής Αγ. Ιωάννη Βέλλιανης & συντήρηση τοιχογραφιών στον Ι.Ν. Αγ. Σοφίας Βρυσοπούλας

Αποφάσεις απο την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην τελευταία συνεδρίαση της, ελαβε αποφάσεις για δύο τοπικά έργα πολιτισμού και συγκεκριμένα:

Ανέδειξε ανάδοχο (ART RESTORATION) για τη συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Βρυσοπούλας Παραμυθιάς προϋπολογισμού 90.000 ευρώ. Ειχε προηγηθεί τον Ιανουάριο του 2020 προγραμματική σύμβαση για το έργο, της περιφέρειας Ηπείρου με το Υπ. Πολιτισμού και την Ι.Μ. Παραμυθιάς, η οποία και είχε εγκριθεί από την επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας Ηπείρου.

Ενέκρινε τις διαδικασίες για την εκπόνηση μελέτης για «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης. Είχε προηγηθεί τον Ιανουάριο του 2020, η προγραμματικη συμβάσης για το έργο, της περιφέρειας Ηπείρου με το Υπ. Πολιτισμού και την Ι.Μ. Παραμυθιάς η οποία και είχε εγκριθεί από την επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας Ηπείρου.
In this article

Join the Conversation