Σε δημοπρασία από τον οίκο “Φαϊτατζή” χειρόγραφο έγγραφο του Μάρκου Μπότσαρη

Με τιμή εκκίνησης 4000 – 5000€. Το καλαμπαλίκι το κρασί και το ρύζι...

Ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα του Μάρκου Μπότσαρη από το 1822 βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Φαϊτατζή. Πρόκειται για ένα μονόφυλλο κρυπτογραφημένο έγγραφο και βγαίνει σε δημοπρασία με τιμή 4000 – 5000€.

Στο κρυπτογραφημένο έγγραφο ο Μάρκος Μπότσαρης γράφει: “Κίρ γιόργι Ειξέρις οπού έχω καλαμπαλίκι πολεί και ναμού δήνις τιν κάθε ειμέρα από τέσερες μποτίλες κρασεί και μισί οκα ρίζι και μένο 1822 Ιουλίου 2 αδελφόσου Πέτα ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ,  (Αί μέν φιάλαι οίνου εινίττονται βαρέλια πυρίτιδος, η δε οκά ρίζι, καντάριον μολύβδου).”

Το εν λόγω κρυπτογραφημένο έγγραφο στάλθηκε από το χωριό Πέτα Άρτας δύο μέρες πριν την ομώνυμο μάχη που εξελίχθηκε σε πανωλεθρία των επαναστατικών δυνάμεων. Μάλλον προς τον Γεώργιο Τουρτούρη στη Ζάκυνθο, ένας Ηπειρώτη έμπορο που συνέδραμε ενεργά και οικονομικά στην επανάσταση. Στο πίσω μέρος σημείωση του παραλήπτη “Μάρκος Μπότσαρης 4 κρασί, οκά ρύζι”.

Σημειώσεις: καλαμπαλίκι < τουρκική kalabalık < αραβική غلبة (galaba) κοσμοσυρροή- όχλος. Εδώ με την έννοια του φερέγγυου.
Στην υπογραφή ΜΠΟΖΑΡΗΣ (ΜΠΟΤΖΑΡΗΣ)

​Η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά για αυτό το τεκμήριο είναι στις 7 Αυγούστου 1877 στο περιοδικό ΕΣΤΙΑ σελ. 510. Ο Γ. Τ. Δ αναφέρει:

“Ο εν Λιβόρνω συνδρομητής ημών κ Γ. Π. κέκτητε αξιόλογον συλλογήν αυτογράφων, αφορώντων την ιστορία του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος μας, εν οίς και επιστολάς των κορυφαίων πρωταγωνιστών, και ολόκληρον την αλληλογραφίας του Οδυσσέως Ανδρούτσου. Εκ της συλλογής ταύτης απέστειλεν ημίν προς δημοσίευσιν την επομένην του Μάρκου Βότσαρη επιστολήν, της οποίας ευλαβείας άξιον εκρίναμεν το ανορθόγραφον.”

Με πληροφορίες από τη σελίδα “SAVE “IMARET” ΙΝ ARTA, GREECE και τον  Μιχάλη Μπασιάκο

In this article

Join the Conversation