Μύλοι Σουλίου | Στις 27.01 ο διαγωνισμός προϋπολογισμού 258.000€

Καθορίστηκε από την Ο.Ε του δήμου Σουλίου ο τρόπος εκτέλεσης του έργου και εγκρίθηκε η διενέργεια της ανοικτής διαδικασίας

Στις 27.01 θα πραγματοποιηθεί η ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση “ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ”» προϋπολογισμού 258.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

Με απόφαση της η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και πιστώσεις του δήμου (ο κωδικός του έργου είναι ΟΠΣΑΑ: 0011307242). Για την πληρωμή του έργου έχει εκδοθεί η αριθ .πρωτ 7741/466/2020 απόφαση του δημάρχου Σουλίου, περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευσης της σχετικής πίστωσης για τα έτη 2020 και 2021.

Ειχε προηγηθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της μητρόπολης Παραμυθιάς στην οποία ανήκουν οι μύλοι και του δήμου Σουλίου. Αν και υπήρχαν αντιδράσεις από την εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  Σαμονίδας, o Μητροπολίτης Παραμυθιάς “πάτησε πόδι” και έδωσε τέλος στο παραλογισμό.

Η χρόνια εγκατάλειψη σε συνδυασμό με την γειτνίαση με το ποτάμι που διέρχεται το οποίο και αποτελεί και κύριο αποδέκτη των όμβριων υδάτων της περιοχής έχει προκαλέσει καταστροφές στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου. Mε τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν το ιστορικό μνημείο της Μητρόπολης Παραμυθιάς αναμένεται να δοθεί οριστική λύση στην διάσωση του.

 

In this article

Join the Conversation