Η απόφαση για την πρόσληψη στην υπηρεσία καθαριότητας για την αντιμετώπιση του covid-19

Έγγραφο