Η Θεσπρωτία ανάμεσα στις εστίες καταρροϊκού πυρετού σύμφωνα με την κτηνιατρική υπηρεσία

Οι περιφερειακές ενότητες με κρούσματα

Τα στοιχεία για τις εστίες καταρροϊκού πυρετού δημοσιοποίησε το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με βάση την καταγραφή που έχει γίνει από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με αυτά στη χώρα έχουν καταγραφεί 377 εστίες. Στην Ήπειρο η μοναδική εστία που αναφέρεται είναι στο Νομό Θεσπρωτίας.

Αναλυτικά οι Περιφερειακές Ενότητες: Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών, Καστοριάς, Καβάλας, Ξάνθης, ∆ράµας, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ηµαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Εύβοιας, Νήσων, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και στα νησιά της Λέσβου, της Λήµνου, της Ικαρίας, της Κέρκυρας και της Λευκάδας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέθηκε υποψία του νοσήµατος κατόπιν διαπίστωσης κλινικών συµπτωµάτων σε ζώα, ενώ υπήρξαν και ζώα-µάρτυρες τα οποία διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρµογής του προγράµµατος ορολογικής επιτήρησης στα οποία ανιχνεύθηκε το γονιδίωµα του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού. Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαδικασία οροτυποποίησης κατέδειξε τον ορότυπο 4 του ιού, ενώ στο νησί της Λέσβου έχουν επίσης επιβεβαιωθεί εστίες και από τον ορότυπο 16 του ιού, σε κάποιες δε από αυτές έχουν ταυτοποιηθεί και οι δύο ορότυποι του ιού.

Κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και µε αποφάσεις των κατά τόπους αρµόδιων Κτηνιατρικών Αρχών, έχουν ληφθεί τα οριζόµενα µέτρα στις µολυσµένες εκτροφές.In this article

Join the Conversation