Μητρώο θεσπρωτικών επιχειρήσεων που κατασκευάζουν e-shops, από το επιμελητήριο

Ανακοίνωση

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι έχει καταρτίσει κατάλογο Θεσπρωτικών Επιχειρήσεων που δημιουργούν e-shop.
Σκοπός του καταλόγου είναι η πληροφόρηση των εμπορικών επιχειρήσεων που είναι δυνάμει δικαιούχοι του νέου προγράμματος «e-λιανικό» για δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop, για το οποίο αναμένεται εντός Ιανουαρίου η έκδοση της αναλυτικής πρόσκλησης.

Ο κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και θα επικαιροποιείται διαρκώς μετά από την ενημέρωση και άλλων επιχειρήσεών μας που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή e-shop (αποστέλλουν στο [email protected] το ΑΦΜ τους, την επωνυμία τους, και στα στοιχεία επικοινωνίας τους).

Στηρίζουμε την Τοπική μας Αγορά και σε αυτή την δύσκολη για όλους μας συγκυρία. Επιλέγουμε τις επιχειρήσεις του Νομού μας που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή e-shop:

In this article

Join the Conversation