Νέο αίτημα για δημιουργία αιολικού σταθμού 21 ανεμογεννητριών

Σε υψόμετρο από 1080 μέχρι 1260 μέτρα

Νεα προσπάθεια για την δημιουργία αιολικού σταθμού. Πρόκειται για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στη ΡΑΕ κι αφορούν την τοποθέτηση και λειτουργία ανεμογεννητριών για ανάπτυξη αιολικού σταθμού συνολικής ισχύος 117,6MW στη θέση «Όρη Σουλίου» «Θεσπρωτικά Όρη (Πελεκητόν)-Κακούρι» των Δήμων Δωδώνης, Ζηρού, Πρέβεζας και Σουλίου.

Περιλαμβάνει 21 ανεμογεννήτριες που θα αναπτυχθούν σε υψόμετρο από 1080 μέχρι 1260 μέτρα.

Tα αιτήματα αναμένονται να διαβιβαστούν στους δήμους και τα δημοτικά συμβούλια θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν, χωρίς ωστόσο οι γνωμοδοτήσεις αυτές να είναι δεσμευτικές για την τύχη που θα έχουν τα σχεδιαζόμενα έργα.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!