5 οι “μνηστήρες” για τους μύλους Σουλίου

Την Τετάρτη τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων η ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την αποκατάσταση των μύλων Σουλίου και του περιβάλλοντα χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της paramythia-online.gr, 5 κοινοπραξίες έδωσαν προσφορές, ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται την Τετάρτη, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου είναι 258.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

Οι 5 κοινοπραξίες που έδωσαν προσφορές είναι:

  1. Κ/Ξ Νάστου Παναγιώτα – Νάστου Δήμητρα
  2. Κ/Ξ Τσιμπίκης Άγγελος – Ντζόιδος Νικόλαος
  3. Κ/Ξ Παππάς Γεώργιος – Κελέσης Βασίλειος
  4. Κ/Ξ Εργοτεχνική ΟΕ – Μέγα Ουρανία
  5. Κ/Ξ Γκεσούλης Κωσταντίνος – Τέλης Αθανάσιος
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!