Ευχαριστήριο του κέντρου υγείας Παραμυθιάς προς το κατάστημα “The Tech Store”

Για την χορηγία του σε δικτυακό εξοπλισμό, υπολογιστικά συστήματα, εκτυπωτές και αναλώσιμο υλικό

Ως υπεύθυνος λειτουργίας του κέντρου υγείας Παραμυθιάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Μπίκα Ι. Αναστάσιο ιδιοκτήτη του καταστήματος ειδών τεχνολογίας “The Tech Store”, για την επαναλαμβανόμενη χορηγία-προσφορά του προς το κέντρο υγείας Παραμυθιάς σε δικτυακό εξοπλισμό, υπολογιστικά συστήματα, εκτυπωτές και αναλώσιμο υλικό.

Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, τέτοιες ενέργειες αποτελούν φωτεινό παράδειγμα.

Ο συντονιστής Γεώργιος Λύγκας

In this article

Join the Conversation